SYSTEM ARIDON

 System ARIDON® jako pierwszy w Polsce umożliwia automatyzację procesu osuszania murów.

Urządzenie automatycznie dobiera optymalne parametry procesu osuszania budynku w którym jest zainstalowane, skracając jego czas do niezbędnego minimum (w sposób aktywny komunikuje się z czujnikami wilgotności i temperatury  umieszczonymi w osuszanym murze). Na podstawie otrzymanych informacji z czujników, urządzenie generuje zoptymalizowaną (najskuteczniejszą) falę osuszającą dostosowana do aktualnie panujących warunków w murze. 

                Wyświetlacz alfanumeryczny pozwala na odczyt aktualnych parametrów fizycznych muru i otoczenia. Użytkownik na bieżąco kontroluje postęp osuszania poprzez odczyty parametrów zawilgoconego muru. System posiada również funkcję autodiagnostyki oraz licznik czasu pracy dostępny na wyświetlaczu urządzenia.

                Stosując nasze urządzenia (dynamiczny proces osuszania budynku) uzyskujemy optymalnie szybkie osiągnięcie efektów pracy w postaci suchych murów.