OSUSZANIE MIKROFALOWE

 

OSUSZANIE MIKROFALOWE

To jedna z najbardziej efektywnych metod szybkiego osuszania budynków (ściany, podłogi, stropy itp.) 

Przeznaczona szczególnie jest do osuszania: budynków po zalaniach, budynków zabytkowych, obiektów mocno zawilgoconych, piwnic, mieszkań a także do usuwania pleśni i grzybów ze ścian.

Woda, przebywając w pomieszczeniach piwnicznych, a często i na parterze budynków, już przez kilka dni (powódź, gdy nie ma możliwości jej wypompowywania/usuwania) powoduje całkowite nasączenie kapilar w przegrodach ceramicznych. Poziom zawilgocenia ścian może w takim przypadku wynosić nawet 22-24% (co odpowiada 200-300 litrom wody w metrze sześciennym muru), proces naturalnego wysychania przegród, zwłaszcza w pomieszczeniach piwnicznych może trwać nawet kilkadziesiąt miesięcy(całymi latami).

Jak to działa?

Metoda osuszania mikrofalami opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania. Molekuły wody, białka, tłuszczu i większości żywic, które znajdą się w silnym polu elektromagnetycznym, zaczynają drgać. Drgania prowadzą do tarcia cząstek materii i wydzielenia się ciepła.

W naszych zastosowaniach mikrofale wnikają do materiałów nieprzewodzących, jakimi są materiały budowlane (cegła, beton, porotherm, pustak itp.), i rozchodząc się w nich ulęgają nieznacznemu tłumieniu.

Woda zawarta w mokrym murze bardzo skutecznie pochłania energię mikrofal, kilka tysięcy razy mocniej niż suchy materiał. W związku z tym pole wysokiej częstotliwości jakim jest mikrofala, wprawia w ruch cząsteczki wody zawartej w materiale wywołując ich wzajemne tarcie (cząsteczek wody). Skutkiem wytworzonego w ten sposób tarcia jest duża ilość ciepła, co sprawia, że woda zawarta w murze paruje i dyfunduje z niego. Zatem osuszanie muru przebiega nie dzięki podgrzewaniu materiału, lecz przez bezpośrednie oddziaływanie mikrofal na wodę związaną z materiałem muru. Dodatkowym skutkiem parowania wody jest ogrzewanie się otaczającego materiału.

 Na proces ogrzewania materiału w polu elektromagnetycznym wpływ ma współczynnik strat dielektrycznych ogrzewanego materiału (ilość wydzielonego ciepła jest proporcjonalna), pojemność cieplna materiału, stała dielektryczna materiału (im jest większa, tym pole elektromagnetyczne bardziej się w nim koncentruje) oraz współczynnik przewodnictwa cieplnego. Woda ma dużą stałą dielektryczną i duży współczynnik strat dielektrycznych - dlatego jest tak szybko ogrzewana i odparowywana z wilgotnego muru?

Reasumując

Generatory mikrofalowe powodują "wypychanie" wody zawartej w kapilarach w kierunku lica ściany. Zawilgocony materiał zostaje podgrzany w całej objętości do optymalnej temperatury i dzięki temu wilgoć przemieszcza się do zewnętrznych partii muru, skąd jest odparowywana.

ZALETY:

Bezinwazyjność metody - bez nawiercania ścian, bez skuwania tynków, cicho i bezpiecznie. Brak hałasu - maszyny mikrofalowe pracują zupełnie bezgłośnie.

Dezynfekcja i usuniecie wykwitów - mikrofale niszczą wszystkie grzyby oraz bakterie znajdujące się w osuszanym materiale dzięki czemu nie trzeba stosować dodatkowych metod(np. chemicznej). Co więcej, mikrofale likwidują zapach pleśni.

Bezpieczeństwo- Przy stosowaniu osuszania mikrofalowego nie istnieje żadne ryzyko dla zdrowia ludzi. Podczas remontu mieszkańcy mogą pozostać w budynku, a ściany i stropy zabezpiecza się przed działaniem mikrofal specjalną siatką ochroną. Mikrofale są bezpieczne także dla zatopionych w betonie rur hydraulicznych typu HTA i innych materiałów. Urządzenie pozwala bardzo precyzyjnie sterować mikrofalami. Dzięki czemu ogranicza do minimum wystąpienie efektów niepożądanych.

Łatwość i szybkość zastosowania - maszyny mikrofalowe są małe, ważą niecałe 30 kg. Wyjątkowo łatwe w obsłudze, a podczas pracy zupełnie bezgłośne.

Mikrofale osuszają zawilgocone i zagrzybione powierzchnie około 10 razy szybciej niż podczas stosowania metod tradycyjnych. 

Czas suszenia – uzależniony  od stopnia zawilgocenia i przekroju ściany. Usługa może być świadczona niezależnie od pory roku i temperatury powietrza.

Oszczędność - w porównaniu z innymi metodami (np. osuszaczami kondensacyjnymi, które pobierają dużą ilość energii elektrycznej), mikrofale pozwalają na uzyskanie dużych oszczędności finansowych.

Efektywność  -w technice mikrofalowej proces suszenia koncentruje się tylko na masie wilgotnej, wnikając w głąb materiału bez przewodnictwa cieplnego. Tymczasem podczas stosowania metod tradycyjnych (gdzie ciepło przenika w głąb materiału poprzez przewodnictwo od strony ogrzewanej powierzchni), nagrzewa się również powietrze w pomieszczeniu. Co za tym idzie, proces osuszania trwa znacznie dłużej, bo potrzebny jest czas na odprowadzenie ciepła. 

Wydajność i szybkość osuszania mikrofalowego może być regulowana w zależności od potrzeb. Osuszona przestrzeń pozostaje sucha na zawsze.